Πρόγραμμα καλοκαιρινής δράσης- Future Library 2013- Δημοτική Βιβλιοθήκη Γυθείου

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2013

 ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ FUTURE LIBRARY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ  FUTURE  

 

07/06/2013