Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» το Μανιάτικο Φεστιβάλ «Manifest»

poster 1

Ένα ακόμα μεγάλο έργο με δικαιούχο τον Δήμο Ανατολικής Μάνης εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Πρόκειται για την Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5168465 «Διοργάνωση εκδηλώσεων Manifest», ύψους 1.014.594,11 ευρώ, η οποία έχει στόχο την καθιέρωση ενός ετήσιου Μανιάτικου Φεστιβάλ, το οποίο θα προσελκύει επισκέπτες από κάθε μέρος της γης και θα αποτελέσει εργαλείο για την προβολή της περιοχής, τη διαμόρφωση της ταυτότητάς της, την ανάπτυξη του τουρισμού και την ανάκαμψη της οικονομίας, καθιερώνοντας τη Μάνη ως προορισμό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου.

Άλλωστε ο Δήμος Ανατολικής Μάνης τα τελευταία χρόνια, με όραμά του την ενίσχυση και προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας της περιοχής, πρωτοστατεί στη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων.

Η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων εμπλουτισμού και ανάδειξης του πολιτιστικού προϊόντος της Μάνης μέσω της οργάνωσης κινηματογραφικών, θεατρικών, μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, περιοδικών εκθέσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 1η/09/2022 και ημερομηνία λήξης της η 31η/12/2023 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

erga 2014-2020

Δείτε σχετικά:

Απόφαση Ένταξης

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια διάκοσμου-στολιδιών»

Διακήρυξη δημοσίου ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και πτυσσόμενων πύργων φωτισμού

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δύο ατόμων πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας oρισμένου χρόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ενός ατόμου πλήρους απασχόλησης με σύμβαση Μίσθωσης έργου


07/07/2022