Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας "Βίντεο- Ντοκυμαντέρ"

Πρόσκληση- εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας "Βίντεο- Ντοκυμαντέρ" στα πλαίσια της χρηματοδοτούμενης απο το ΕΤΠΑ πράξης "Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας". Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση.

08/04/2013