Φιλόδημος

 

 

φιλοδημος

 

 

Χρηματοδοτούμενα Έργα:

 

Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

 

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Ανατολικής Μάνης 

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης

 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ανατολικής Μάνης

 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Οικισμό Μαυροβουνίου Πόλεως Γυθείου

Προμήθεια αναβατορίων

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Ανατολικής Μάνης

Κατασκευή κερκίδας Κ3 νέου σταδίου Γυθείου και ηλεκτροφωτισμός αγωνιστικού χώρου

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ανατολικής Μάνης

Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολοκλήρωση αναπλάσεων Τ.Κ. Αρεοπόλεως
09/03/2022