Κ.Υ. Αρεόπολης- 3ος κύκλος συνεχιζόμενης κατάρτισης

Κ.Υ. Αρεόπολης, 2012-2013

3ος κύκλος Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα.

 

*

08/10/2012