Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη-δημοσιογράφου του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη- Δημοσιογράφου του Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά για θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

Δείτε αναλυτικά την γνωστροποίηση εδώ.

19/10/2021