Νέα τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης