ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2023-2024

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
2023-2024
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
2023-2024

Αναλυτικά το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 

 

21/09/2023