ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ :

 

ΘΕΜΑ: Κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016

           Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας οι κυρωμένες καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2016. 

           Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις βοσκήσιμων γαιών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανατολικής Μάνης, να προσέλθουν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας του Δ. Ανατολικής Μάνης (πληροφορίες Σαμιώτης Κ., 2733360313 & Πατσουράκος Β., 2733360307 Δημαρχείο, Γύθειο) προκειμένου να λάβουν   γνώση ενυπόγραφα  των στοιχείων της κατανεμηθείσας έκτασης και να παραλάβουν τα έντυπα κατανομής, που επέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης.

           Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι Κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων εκτάσεων που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής, στον υπ’αριθ. τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας : 5511 034759 262  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

          Τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι, η μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των κτηνοτρόφων και η μη τακτοποίηση της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων Χρήσης Βοσκής  για το 2018.

Στα συνημμένα υπάρχει :

  1. Ονομαστική κατάσταση κτηνοτρόφων εντός των ορίων του Δήμου Ανατολικής Μάνης &
  2. Το έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας με θέμα: «Λογαριασμός κατάθεσης εισφορών χρήσης βοσκοτόπων».

 

                                                                                    Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

                                                                                    Π. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

13/12/2017