Το Παρθεναγωγείο στο Γύθειο αλλάζει

Ένα ακόμα έργο πνοής ξεκινά στο Γύθειο.

Μία ακόμα πνευματική και πολιτιστική εστία ξαναζωντανεύει.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Μάνης και της αναδόχου της εταιρείας ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης στο νεοκλασικό κτίριο του Παρθεναγωγείου.

 

                                  

                        * 

 

 

07/12/2012