Εκσυγχρονίζεται το Πνευματικό Κέντρο Γυθείου

poster 6

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» η Πράξη: «Αποκατάσταση Πνευματικού Κέντρου Γυθείου και Εκσυγχρονισμός Κεντρικής Αίθουσας» με δικαιούχο τον Δήμο Ανατολικής Μάνης, προϋπολογισμού 436.000,00€

Η σχεδιαζόμενη πράξη αφορά την αποκατάσταση του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου Γυθείου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της κεντρικής του αίθουσας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Ο στόχος είναι το κτίριο να καταστεί απόλυτα ικανό να υπηρετήσει τον ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε και να φιλοξενεί την κύρια πολιτιστική και συνεδριακή δραστηριότητα της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, στην συχνότητα και στα μεγέθη που οι νέες του δυνατότητες, θα του προσδώσουν. Μετά τον εκσυγχρονισμό του, το κτίριο θα είναι ο σημαντικότερος «κόμβος» πολιτιστικής δράσης για το Γύθειο και την ευρύτερη περιοχή.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται στις 24/11/2021 και ημερομηνία λήξης της στις 31/03/2023 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

1

 Δείτε σχετικά:

Απόφαση Ένταξης

Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Πνευματικού Κέντρου Γυθείου και εκσυγχρονισμός κεντρικής αίθουσας»

Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση του Πνευματικού Κέντρου Γυθείου

26/04/2021