Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου η ανάπλαση του οικισμού Γερολιμένα

poster 2

1

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» το προϋπολογισμού 280.000 ευρώ έργο ανάπλασης του οικισμού Γερολιμένα, στον Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προβλέπονται εργασίες με στόχο την αναβάθμιση των υφιστάμενων οδοστρωμάτων δημοτικών οδών, με τρόπο έτσι ώστε να βελτιωθούν αισθητικά, με χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών, σε συνδυασμό με παραδοσιακές τεχνοτροπίες.

Παράλληλα προβλέπεται η βελτίωση αφ’ ενός της προσβασιμότητας σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και αφ’ ετέρου της ελκυστικότητας της περιοχής καθιστώντας την πόλο έλξης επισκεπτών.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

2

Δείτε σχετικά:

Απόφαση Ένταξης

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Γερολιμένα»

17/03/2022