Χρηματοδοτήσεις

 

Πράσινο Ταμείο


Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Ανατολικής Μάνης και έχουν ενταχθεί στο Πράσινο Ταμείο.

   

Leader


Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Ανατολικής Μάνη έχουν ενταχθεί στο Προγράµµατα Τοπικής Ανάπτυξης Leader.

   

φιλοδημος


Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Ανατολικής Μάνης έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΦιλόΔημος.

   


Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Ανατολικής Μάνη και έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Πελοποννήσου

   

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Ανατολικής Μάνη και έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ.

   
   

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Ανατολικής Μάνη και έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0..

   

 

 

09/03/2022