Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου Λυκείου Γυθείου

Το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ανατολικής Μάνης»

ΠΡΟΚΗΡYΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Λυκείου Γυθείου .

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 5η  Αύγουστου  2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00(η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από το ΝΠΔΔ) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ανατολικής Μάνης, οδός Ελευθερολακώνων, ΤΚ 23200- Γύθειο.

04/07/2013