Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου αυτοκινήτου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Την πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου αυτοκινήτου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

16/08/2017