Ελεγχος Οικοδομών για τυχόν Επικίνδυνες Κατασκευές

Για το έλεγχο απαιτείται:

  1. Έντυπη αίτηση

 

Αποστολή ψηφιακής αίτησης για 'Ελεγχος Οικοδομών για τυχόν Επικίνδυνες Κατασκευές'

 

 

28/06/2011