Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας

Για έκδοση εγγράφων από τo Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αν.Μάνης, είτε ηλεκτρονικώς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του Χρήστη, μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου. Ευχαριστούμε.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Λεοντακιαννάκος Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2733360302
E-mail: kleod@1315.syzefxis.gov.gr

 

 

 

09/06/2011