Ληξιαρχείο


Το Ληξιαρχείο Α. Μάνης εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες για την καταχώρηση :

  1. Ληξιαρχικών γεγονότων (γεννήσεις, γάμους, θανάτους, βαπτίσεις)
  2. Ληξιαρχικών διορθώσεων και μεταβολών - ενδεικτικά : για υιοθεσία, διαζύγιο, εκούσια ή δικαστική αναγνώριση, αλλαγή επωνύμου και κυρίου ονόματος, προσβολή πατρότητας, αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος, αλλαγή οικογενειακού επωνύμου απόέγγαμη γυναίκα, αλλαγή φύλου, ονοματοδοσία, αλλαγή ιθαγένειας, υιοθεσία, προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου, κ.α.-.
  • Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Α. Μάνης δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά μετα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους για τη δήλωση των παραπάνω μεταβολών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από τα πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Νόμο 344/76.
  • Εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από Ληξιαρχικές Πράξεις


Για έκδοση εγγράφων από τo Ληξιαρχείο, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αν.Μάνης, είτε ηλεκτρονικώς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του Χρήστη , μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου. Ευχαριστούμε.

 

Στοιχεία επικονωνίας

Για το Ληξιαρχείο Γυθείου
Υπεύθυνη επικοινωνίας : Δέσποινα Μπεχράκη
Τηλεφώνο:2733360352
E-mail:despina.bechraki.kep0559@kep.gov.gr

Για το Ληξιαρχείο Σμύνους
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ευγενία Δημητράκου
Τηλ:2733360366
E-mail:eugenia.dimitrakou.pg@kep.gov.gr

Για το Ληξιαρχείο Οιτύλου
Υπ.Επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Στρατάκου
Τηλ:2733360630
Email:aleksandra.stratakou.ps@kep.gov.gr

Για το Ληξιαρχείο Ανατολικής Μάνης
Υπ.Επικοινωνίας: Μαρία Τσατσούλη
Τηλ:2733360630
Email:maria.tsatsouli.kep0830@kep.gov.gr

 

 

09/06/2011