Υιοθεσία


Η δήλωση υιοθεσίας ανηλίκου γίνεται στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων.
Υπόχρεος για τη δήλωση είναι ένας από τους δυο γονείς.
Για υιοθεσία ενηλίκου υπόχρεοι είναι ο θετός γονέας ή ο ίδιος ο ενήλικας και γίνεται στον τόπο γέννησης του υιοθετημένου ενήλικα.


Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση
  2. Ταυτότητες
28/06/2011