Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση

 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη βεβαίωση μονίμου κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση είναι :

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΡ του ενδιαφερομένου.
  3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.

 

 

28/06/2011