Χορήγηση κάρτας ελεγχόμενης στάθμευσης με μειωμένη τιμή για κατάστημα - γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης

Απαιτούνται τα παρακάτω δικαιιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Αδεια κυκλοφορίας οχήματος
  3. Λογαρισμό ΔΕΗ καταστήματος ή γραφείου

 

28/06/2011