Δικαιολογητικά για βεβαίωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ν.2242/94

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για βεβαίωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ν.2242/94 είναι :

 

Α. Ακύρωτες πράξεις εφαρμογής:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας του Ν.1337/83 συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη
  3. Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη και του ιδιοκτήτη 10-3-82 και τυχόν διαγράμματα που τα συνοδεύουν
  4. Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών διεκδικήσεων, κατασχέσεων από το Υποθηκοφυλάκειο
  5. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών 10-3-82 από το Υποθηκοφυλακείο
  6. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων από την μελέτη πράξης εφαρμογής

Β. Κυρωμένες πράξεις εφαρμογής:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Πιστοποιητικό μεταγραφής της τελικής ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο
  3. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων από την μελέτη πράξης εφαρμογής
10/06/2011