Χορήγηση άδειας κατάληψης οδοστρώματος (πεζοδρόμια, σκαλωσιές, δρόμοι κ.λ.π.)

 

  1. Αίτηση από το Γραφείο ...
  2. Ανάλογα με την περίπτωση:

i. άδεια οικοδομής
ii. άδεια κατεδάφισης
iii. άδεια εκσκαφής

 

 

28/06/2011