ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

a

 

 

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υποβοήθηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας από την πρόσληψή τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

 

 

Απαραίτητοι ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πτυχίο οποιουδήποτε Ανώτατου ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματο

14/12/2020