Εντάχθηκε η «Ανάπλαση Οικισμού Γυθείου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014- 2020»

poster 3

Γύθειο

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, η ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Οικισμού Γυθείου», προϋπολογισμού 2.997.993,78 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014- 2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το φυσικό αντικείμενό της αφορά στην ανάπλαση 40.683 τ.μ.  κοινόχρηστων χώρων του αστικού ιστού του Γυθείου, εκτός των πλατειών, δηλαδή των οδών. Πρόκειται δηλαδή για ανάπλαση των δρόμων του Γυθείου με αντικατάσταση της ασφάλτου από κυβόλιθους διαφόρων μεγεθών.

Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη αφορά εργασίες για την αναβάθμιση των δρόμων μέσα στον αστικό ιστό του Γυθείου προκειμένου αυτοί να βελτιωθούν αισθητικά με τη χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών σε συνδυασμό με παραδοσιακές τεχνοτροπίες. Επιπλέον με την αντικατάσταση της ασφάλτου από τους κυβόλιθους θα επιτευχθεί μείωση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας της πόλης του Γυθείου κατά 2 βαθμούς Κελσίου και θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα σε μνημεία αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόκειται λοιπόν να  μετατραπεί το κέντρο του Γυθείου, το οποίο αποτελεί ήδη σημαντικό τουριστικό προορισμό, σε  χώρο  στάσης  και  αναψυχής τόσο  για  τους  μόνιμους  κατοίκους  της  περιοχής όσο  και  για  τους  επισκέπτες.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014- 2020»

Δείτε σχεικά:

Απόφαση Ένταξης

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Γυθείου»

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση του οικισμού Γυθείου

Κυβόλιθοι και μάρμαρα αλλάζουν ριζικά την εικόνα του Γυθείου

13/07/2022