Κάστρα της Μάνης

 

 

Με τον ορο "Κάστρα της Μάνης" θεωρούμε τα δύο μεσαιωνικά "Κάστρα της Μαΐνης" (το βυζαντινό και το φράγκικο) καθώς και το μεταβυζαντινό "Κάστρο της Μάνης" στο Πόρτο Κάγιο.

Στην κορυφή του μικρού ακρωτηρίου Τηγάνι, κοντά στο Μέζαπο, βρίσκεται η βυζαντινή ιστορία της Μάνης.

Παρακαλούμε διαβάστε την μελέτη " Η συμβολή Περιηγητικών Κειμένων στην Ιστορία των Κάστρων της Μάνης "

 

 

 

 

 

 

 

09/09/2011