Θρησκευτικά Μνημεία

 

 

Από τους χρόνους της Εικονομαχίας στη Μάνη είναι γνωστός μόνον ένας ερειπωμένος τώρα μονοκάμαρος ναός με λίγα υπολείμματα ανεικονικών τοιχογραφιών, ο Άγιος Προκόπιος κοντά στην επισκοπή, απέναντι στο Τηγάνι(4).

Από τον 10ο αι. έχουν επισημανθεί πέντε μονοκάμαροι ναοί με λείψανα γραπτού διακόσμου αυτής της εποχής. Η έλλειψη εκκλησιών από τα μέσα του 7ου ως τα μέσα του 9ου αι. δεν πρέπει να μας εκπλήττει. Πρόκειται για το ίδιο κενό που διαπιστώνεται με την σπανιότητα μνημείων και μάλιστα αμφισβητούμενων σε όλη γενικά την Ελλάδα(5). Οι μονοκάμαρες μικρές, σκοτεινές εκκλησίες αποτελούν τον παλιό, γηγενή μανιάτικο τύπο (Μπούρας)(6). Αρκετές είναι μεγαλιθικές με τους χονδρούς τοίχους των χτισμένους με ογκόλιθους χωρίς πηλό (εκτός των ημικυλινδρικών θόλων, των τόξων, των τεταρτοσφαιρίων).

04/10/2011