I. N. Yπαπαντής

O  I. N. Yπαπαντής βρίσκεται στην Kοινότητα Kότρωνα .
O ναός είναι μονόχωρος, καμαροσκέπαστος και διατηρεί τοιχογραφίες του β ' μισού του 19ου αιώνα .

04/10/2011