Γαλάζια νερά- Καθαρές ακτές ( Σελινίτσα-Μαυροβούνι-Βαθύ-Καμάρες-Σκουτάρι )

Όλες οι παραλίες του Δήμου Γυθείου (Σελινίτσα, Μαυροβούνι, Βαθύ, Αγερανός Καμάρες, Σκου­τάρι) έχουν αξιολογηθεί (σύμφωνα με την αξιολόγηση αναγνωρισμένων εργαστηρίων- ΥΠΕΧΩΔΕ), και πληρούν τα "αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας νερών κολύμβησης". Σ' όλες τους απονέμεται η Γαλάζια Σημαία από το έτος 2006 ως και σήμερα. Στο πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαία συμμετέχουν 50 χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους.

Η Γαλάζια Σημαία είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, το πιο γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο, και απονέμεται από το 1987 σε όσες ακτές και μαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋπο­θέσεις του. Στην Ελλάδα χειριστής του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), η οποία σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Υδάτων υλοποιούν τη διαδικασία ελέγχου με το κρατικό πρόγραμμα «Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών Κολύμβησης».

26/10/2011

Οι χελώνες caretta-caretta. αγαπούν το Γύθειο

 

Η θαλάσσια χελώνα καρέτα (caretta-caretta) βρίσκεται στη γη εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια και αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες μορφές ζωής στην ιστορία του πλανήτη μας. Πρόγονοι της ήταν οι τεράστιες χελώνες της ξηράς οι  οποίες προ­σαρμόστηκαν στη ζωή στη θάλασσα από την εποχή των δεινοσαύρων. Οι δεινόσαυροι και οι τεράστιες χελώνες της ξηράς έχουν εξαφανιστεί, οι άλλες, όμως, υπάρχουν και ζούν αποκλειστικά στις θάλασ­σες.

Σήμερα υπάρχουν 7 είδη που κολυμπούν στις εύ­κρατες και τροπικές θάλασσες όλου του κόσμου, εκ των οποίων τα τρία είδη ζουν στη Μεσόγειο. Η Καρέτα-Καρέτα είναι ένα από αυτά και ο κυριότερος τόπος αναπαραγωγής της είναι η Ελλάδα όπου βρί­σκονται οι πιο σημαντικοί Βιότοπο της στη Μεσό­γειο.

Ένας απ' αυτούς είναι και ο Λακωνικός Κόλπος και ιδιαίτερα οι παραλίες του Μαυροβουνίου της Σελινίτσας και η παραλία στο Βαθύ. Εδώ έρχεται για να εκπληρώσει την πιο σοβαρή βιολογική λειτουρ­γία του ζωικού βασιλείου: την αναπαραγωγή της.  Αυτή η επιλογή της Καρέτα, μας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κα. να γνωρίσουμε από κοντά μια μυστηριακή διαδικασία αλλά και να ευαι­σθητοποιηθούμε σε ένα τόσο έντονο και  ρομαντικό φαινόμενο προσπάθειας  διατήρησης ενός είδους της φύσης.

26/10/2011