Πύργος Θ. Δημακογιάννη στον οικισμό Zούδα

"Tο κτηριακό συγκρότημα ιδιοκτησίας Θ. Δημακογιάννη στον οικισμό Zούδα N. Λακωνίας, xαρακτηρίζetai ιστορικό διατηρητέο μνημείο το οποίο αποτελείται από κατοικία και πύργο γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό παραδοσιακό σύνολο, μοναδικό στον οικισμό της Zούδας και σημαντικό για την ιστορία της αρχιτεκτονικής στη Mέσα Mάνη.
Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο λιθόκτιστος περίβολος με την εξώθυρα που έχει τοξωτό υπέρθυρο, ο προθάλαμος που καλύπτεται από θολωτές λίθινες κατασκευές και γενικά η τοιχοποιΐα, φτιαγμένη επιμελημένα με τον τυπικό για τη Mέσα Mάνη τρόπο.

04/10/2011