Οι Πύργοι στον οικισμό Φλομοχώρι Γυθείου Λακωνίας

" Οι Πύργοι που βρίσκονται στον οικισμό Φλομοχώρι Γυθείου Λακωνίας χαρακτηρίζονται έργα παραδοσιακής μανιάτικης οικοδομικής γιατί χρονολογούνται από τον 17ο - 18ο αιώνα, και αποτελούν άριστα δείγματα αμυντικής κατοικίας."

04/10/2011