Κάστρο Κελεφάς

 

 

Το επιβλητικό κάστρο βρίσκεται δυτικά του χωριού Κελεφά και νότια του Οιτύλου.

Το κάστρο της Κελεφάς δεν έχει περίτεχνη τοιχοδομία, έχει σχετικά λεπτά τείχη και τέσσερις εντυπωσιακούς κυκλικούς πύργους (ο πέμπτος που υπήρχε γκρεμίστηκε). Καταλαμβάνει έκταση 13 στρεμμάτων η οποία περικλείεται εξ ολοκλήρου από το τείχος. Κτίστηκε από τους Τούρκους το 1670, με τη συνεργασία του Λυμπεράκη Γερακάρη, ενώ το 1685 Μανιάτες και Βενετοί κυρίευσαν το κάστρο που ήταν η έδρα του Χασάν Πασά.

Οι Βενετοί το τελειοποίησαν και το κατέστησαν ένα από τα ισχυρότερα κάστρα, ενώ όρισαν προβλεπτή το Βερνάρδο Βλάβη. Το 1715 παρεδόθη στους Τούρκους με συνθήκη, αλλά σταδιακά εγκαταλείφθηκε.

Σήμερα διασώζονται τα πελώρια εξωτερικά τείχη, δύο πύργοι από τους 4 που είχε, ερειπωμένα κτίσματα στο εσωτερικό και ένα κανόνι, από τα 58 που διέθετε την εποχή της ακμής του.

04/10/2011