Πύργος πρώην ιδιοκτησίας Πικουλάκη

Το κτιριακό συγκρότημα ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού, πρώην ιδιοκτησίας Πικουλάκη, που βρίσκεται στο Δήμο Αρεόπολης, χαρακτηρίζεται  ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με περιβάλλοντα χώρο τη σειρά των ιδιοκτησιών και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου, όπως φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο και ορίζονται ως ακολούθως :
Ιδιοκτησίες Πέτρου Σκάλκου, κληρονόμων Στεφάνου Στεφανάκου, Μιχαήλ Λαγαρόγκονα, Μιχαήλ Κατσιβέλη, Κωνσταντέλου, Σπύρου Γούδη, Δήμου Αρεόπολης, Ελληνικού Δημοσίου, Εκκλησίας Αγ. Ιωάννη.
Το συγκρότημα ανήκε σε μια από τις πιο γνωστές οικογένειες της προεπαναστατικής περιόδου στη Μάνη, που διακρίθηκε για την ιδιαίτερη αγωνιστική της δράση κατά των Τούρκων.
Αποτελεί τυπικό δείγμα οχυρής κατοικίας στον οικισμό της Αρεόπολης. Πρόκειται για ευρύ κτιριακό σύμπλεγμα, αποτελούμενο από τον Πύργο, το λιακό, την οικία και ένα κτίσμα βοηθητικού χαρακτήρα στα ανατολικά του.
Ο πύργος με το λιακό χρονολογούνται, σύμφωνα και με τα επιμέρους κατασκευαστικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, στους προεπαναστατικούς χρόνους.
Η οικία, σύμφωνα με εντοιχισμένη στην ανατολική όψη επιγραφή, έχει κατασκευαστεί από τον Π. Πικουλάκη, στο έτος 1850. Το κτίσμα της βορειοανατολικής πλευράς αποτελεί προσθήκη μεταγενέστερη, πιθανόν του τέλους του 19ου αιώνα ".

04/10/2011