Γύθειο η Πόλη των ναυτικών

 

 

Το 1968 η πόλη του Γυθείου χαρακτηρίστηκε ως εξαίρετου κάλλους και διατηρητέο μνημείο λόγω παραδοσιακής και κλασσικής αρχιτεκτονικής. Το 1975 περιορίστηκε ο ανωτέρω χαρακτηρισμός στο κεντρικό εμπορικό και παραλιακό τμήμα. Από το 1982 με υπουργικές αποφάσεις, διάφορα συγκε­κριμένα κτήρια της πόλης, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης.

 Ακολουθεί περιληπτική περιγραφή-παρουσίαση των κτηρίων αυτών.

 

Ο Φάρος στη νήσο Κρανάη

Το μαρμάρινο κτήριο του Φάρου στη νήσο Κρανάη με τον οκταγωνικό πύργο του ύψους 22 μέτρων, κτίστηκε από λευκό μάρμαρο το 1880. Έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο διότι αποτελεί σημαντικό τεχνικό έργο του περασμένου αιώνα με χαρακτηριστικά μορφολογικά και τοπολογικά στοιχεία των κτηρίων ειδικής λειτουργίας. Είναι σημείο αναφοράς των ναυτικών και της ναυ­τικής μνήμης των κατοίκων της περιοχής.

26/10/2011