Αρχαιολογικός Χώρος Γυθείου

 

 

Τα σημαντικότερα Μνημεία του Αρχαιολογικού Χώρου είναι:

Το αρχαίο Θέατρο και η αρχαία Αγορά.

Λείψανα ταφικών μνημείων των Ρωμαϊκών χρόνων.

Λείψανα παλαιοχριστιανικών Βασιλικών.

05/10/2011