Γέφυρες στην παραλία Βαθύ - Νεοχωρίου Αγερανού Μάνης

"Χαρακτηρίζονται ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, τις (3) γέφυρες στην παραλία Βαθύ - Νεοχωρίου Αγερανού Μάνης Ν. Λακωνίας, διότι αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα προβιομηχανικής κατασκευής απόλυτα εναρμονισμένη με το φυσικό περιβάλλον σημαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής".

04/08/2011