Φάρος της Κραναής

 

Ο φάρος βρίσκεται στο άκρο της νησίδας Κρανάη προς την θάλασσα. Πρόκειται για ψηλό πύργο ύψους 23 μ. στη βάση του οποίου αναπτύσσεται ορθογώνιο οικοδόμημα στην ανατολική πλευρά του οποίου ενσωματώνεται ο οκταγωνικός πύργος. Για τη δόμηση του έχει χρησιμοποιηθεί λαξευμένη μαρμαρόπετρα από το Νύφιο της Μάνης σε ισόδομο σύστημα τοιχοποιίας. Το ισόγειο οικοδόμημα έχει συμμετρική διάταξη ανοιγμάτων και χρησίμευε ως βοηθητικός χώρος για τους φαροφύλακες. Ο ψηλός πύργος έχει πέντε εσωτερικά πατώματα όπου ανεβαίνει κανείς με εσωτερική κυκλική σκάλα, σε καθένα από τα οποία ανοίγουν ορθογωνικής διατομής παράθυρα. Ο τελευταίος όροφος απολήγει σε εξώστη με φουρούσια στις ακμές του πύργου και σιδερένια κιγκλιδώματα. Ο φάρος έχει επισκευαστεί πρόσφατα και έχουν τοποθετηθεί κουφώματα αλουμινίου.

 

Αθανάσιος Αναστασόπουλος, αρχιτέκτων-μηχανικός

05/08/2011