Ψαμαθούς

Ο Παυσανίας και ο Στράβων την αποκαλούσαν Ευλίμενη Αρχαίας Ψαμαθούς. Το Πόρτο Κάγιο βρίσκεται στη θέση της αρχαίας Ψαμαθούς και είναι φυσικό αραξοβόλι όπου εκτός των σύγχρονων σκαφών έδεσαν εδώ Φοίνικες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Φράγκοι, Ενετοί, Τούρκοι, Γάλλοι, Άγγλοι. Απέναντι από τον γραφικό οικισμό, στην άλλη πλευρά του όρμου, βρίσκεται ο καστροπερίβλεπτος οικισμός Αχίλλειο. Το έκτισαν οι Τούρκοι το 1570 για να υποτάξουν την Μάνη, αλλά μέσα σε ένα χρόνο οι Μανιάτες τους ανάγκασαν να το παραδώσουν. Είχε πέντε επιβλητικούς πύργους ενώ σήμερα στο εσωτερικό του υπάρχουν νεώτερα κτίρια.

Η επιφάνεια του λιμανιού δεν υπερβαίνει το ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, το άνοιγμα της εισόδου του έχει μήκος περίπου 220μ. και είναι το νοτιότερο φυσικό λιμάνι της ηπειρωτικής Ελλάδας.

25/10/2011