Αρχαία Λατομεία

Στο ΔΔ Λάγιας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, όπου έχουν εντοπισθεί αρχαία λατομεία.

Στο ΔΔ Λάγιας θέση Μαρμάρι, όπου αρχαίο λατομείο λευκού μαρμάρου και όλη η έκταση προς νότον μέχρι και τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Ταινάρου.

Στο ΔΔ Βάθειας, στη θέση Μιανές, όπου έχει εντοπιστεί αρχαίο λατομείο πορφυρίτη λίθου.

05/10/2011