Κοίτα

 

 

Η Κοίτα (ή Κίττα) η «πολυπυργού», ξεχώριζε από παλιά σαν ένας από τους πιο μεγάλους και σπουδαίους μεσομανιάτικους οικισμούς. Έχει δύο βασικά τμήματα που υποδιαιρούνται στους μαχαλάδες των έξι μεγάλων γενών και σε τρία μικρότερα συγκροτήματα. Κάθε μια από τις έξι κύριες γειτονιές περιλάμβανε 15-50 κτίρια οργανωμένα κατά συστάδες με τα σπίτια, τους πολεμόπυργους και τις εκκλησίες τους. Χαρακτηριστικοί είναι οι πύργοι που βρίσκονται στην παλιά πλατεία Φουλιά. Έδρασαν μεγάλα σόγια (Σοϊλίδες π.χ. οι Νικλιάνοι, ενώ οι υποτακτικοί τους ονομάζονταν Αχαμνόμεροι), για επικράτηση του ζωτικού χώρου, ξεκαθάρισμα λογαριασμών και ηγεμονίας. Πολλά νεότερα πυργόσπιτα τονίζουν τον κατακόρυφο άξονα του οικισμού.

Σε μικρή απόσταση από την Κοίτα βρίσκεται μια εκκλησία του 12ου αιώνα και λέγεται πως είναι από τις τελειότερες στη Μάνη. Τέσσερις κολώνες στηρίζουν το θόλο. Ο ναός είναι αγιογραφημένος και η εκκλησία είναι αφιερωμένη στους Αγίους Σέργιο και Βάκχο. Η εκκλησία ονομάζεται και «Τουρλωτή».

04/10/2011