Πόρτο Κάγιο

 

Το Πόρτο Κάγιο βρίσκεται στη θέση της αρχαίας πόλης Ψαμαθούς, που ανήκε στο Κοινό των Λακεδαιμονίων. Το 1792 ο Λάμπρος Κατσώνης τοποθέτησε σε όλο τον όρμο του Πόρτο Κάγιο κανόνια, τον οχύρωσε και τον χρησιμοποιούσε σαν ορμητήριο για τις επιδρομές του εναντίον των Τούρκων.

05/08/2011