Διαδρομή 9 : Δρυμός - Παλαιοχώρι

 

 

Πρόσβαση - Γενική περιγραφή

Φτάνουμε στο χωριό Δρυ­μός, το διασχίζουμε και ακο­λουθούμε τον ανηφορικό τσιμεντόδρομο στην έξοδο προς ΒΔ. Πάνω σε στρο­φή ξεκινάει χωματόδρομος, στην αρχή του οποίου δια­κρίνεται η κολώνα με την πεζοπορική πινακίδα. Βα­δίζουμε στον χωματόδρομο και σύντομα εντοπίζουμε την αρχή του μονοπατιού με σχετική πινακίδα πορείας. Η πεζοπορία είναι εύκολη μέσω ενός μονοπατιού που γρήγορα μετατρέπεται σε εξαιρετικό καλντερίμι, οδηγώντας μας στον καλύτερα διατηρημένο μεγαλιθικό οικισμό της Μάνης

Οι περίφημοι μεγαλιθικοί οικισμοί, γνωστοί και ως τταλαιομανιάτικα, δημιουργήθηκαν από τον 8ο έως τον 10ο αιώνα, αλλά η αρχέγονη μορφή τους οδήγησε ορισμένους να αναζη­τήσουν το σχηματισμό τους και σε παλαιότερους χρόνους. Τα μεγαλιθικά κτίσματα είναι καμωμένα από τεράστιες πέτρες, με τη μέθοδο της ξερολιθιάς και χωρίς συνδετικό κονίαμα. Σ' αυτά τα κτίσματα εντυπωσιάζει η πολύ χαμηλή είσοδος. Πιθανόν  να ήταν ένα μέτρο ασφάλειας.

Στον μεγαλιθικό κόσμο της Μάνης τα ερωτήματα είναι περισ­σότερα από τις απαντήσεις.

12/09/2011