Διαδρομή 10: Κότρωνας - Γωνέα -Μοναστήρι του Σω­τήρα

 

 

Πρόσβαση - Γενική περιγραφή

Η διαδρομή αρχίζει από την πλατεία του χωριού Κότρωνας, έδρα του Δήμου Ανατο­λικής Μάνης. Στην αρχή βα­δίζουμε προς ανατολικά σε τσιμεντόδρομο που περνάει μπροστά από το Δημαρχείο και φτάνει σε «Τ» τσιμεντόδρομων. Στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε τις πεζοπορι­κές πινακίδες, οι οποίες μας οδηγούν πάνω από πέτρινο γεφύρι μέχρι την αρχή του μο­νοπατιού που ξεκινάει δεξιά μας. Για λίγο το μονοπάτι δι­ασχίζει ελαιοχώραφα, ανάμε­σα σε τοίχους ξερολιθιάς και αρχίζοντας την εανηφορική πορεία μετατρέπεται σε καλ­ντερίμι, μέχρι το κέντρο του χωριού Γωνέα.

Η εύκολη αυτή διαδρομή μήκους 2,5 χλμ. Μας προσφέρει εξαιρετική θέα προς τον όρμο της Κολοκυθιάς, όνομα που προ­ήλθε από το Καστρί στα Λουκάδικα, το οποίο μοιάζει σαν κο­λοκύθι. Ο πνιγμένος στις ελιές Κότρωνας, με το νησάκι Σκοπά, είναι κτισμένος στο μυχό του ήρεμου όρμου, στη θέση της αρ­χαίας Τευθρώνης, που είχε επεκταθεί από την Ζούδα μέχρι την Γωνέα.

Η θέα προς τα απλωμένα στις πλαγιές χωριά αφήνει τις κα­λύτερες εντυπώσεις: Φλομοχώρι, Σκαλτσοτιάνικα, Ριγανόχωρα, Γωνέα.

Τα δέντρα που συναντάμε είναι λίγα, η βλάστηση όμως πλούσια και ανάμεσά της διακρίναμε αρκετά ενδημικά, αλλά και ρίγανη, θρούμπη, θυμάρι και φασκόμηλο, τα οποία ανάλογα με την επο­χή θα μαζέψουμε για το σπίτι μας.

Από τη Γωνέα μπορούμε μέσω τσιμεντόδρομου να επισκε­φθούμε λίγο ψηλότερα το αναπαλαιωμένο Μοναστήρι του Σω­τήρα, με τις πανέμορφες τοιχογραφίες δύο περιόδων, ιδιοκτησί­ας της οικογένειας Καλλέργη.

12/09/2011