Διαδρομή 7 : Θέση Θροκάλου -Λάκκοι- Σαρανταριά - Πολεμίτας

 

 

 

Από τη θέση Θροκάλου το μονοπάτι συνεχίζει νότια, διασχίζει σχηματισμό βράχων και φτάνει στην αρχή μεγάλης λάκας με τοίχο ξερολιθιάς.

Εδώ σχηματίζεται διχάλα και έχουμε δύο επι­λογές:

α) ακολουθώντας το μονοπάτι προς τα δεξιά μας και βα­δίζοντας στην πλαγιά προχωράμε προς Λάκκους, Σαρανταριά και Πολεμίτα ή Μίνα.

β) επιλέγοντας το άνοιγμα του ξερολιθένιου τοίχου, διασχίζουμε τη λάκκα και καταλήγουμε σε Παλιοχώρι και Δρυμό στην ανατολική πλευρά του βουνού.

Στη διχάλα του μονοπατιού , λίγο μετά τη θέση Θροκάλου με τα μαντριά και την αντίστοιχη μεγάλη λάκκα, ακολουθούμε την σαφή πινακίδα επιλέγοντας δεξιά μας τη νότια πορεία, βαδίζο­ντας στην ομαλή πλαγιά του βουνού.

Σε λιγότερο από μισή ώρα, αρχίζουμε να βλέπουμε δεξιά μας και μέσα από ένα άνοιγμα των βουνοκορφών, τη χερσονησίδα Τηγάνι και τους διάσπαρ­τους οικισμούς. Το μονοπάτι συνεχίζει, πάντα κατηφορικά με μι­κρή κλίση προς άλλη πλαγιά δεξιά μας αυτή τη φορά και φτάνει σε σύμπλεγμα μαντριών στη θέση «στου λαού».

Ακολουθείστε τις πινακίδες κατεύθυνσης για να μην χαθείτε στις δαιδαλώδεις ξερολιθιές.

Ακολουθεί  μια  μεγάλη επίπεδη έκταση με μαντριά, στέρνες βλάστηση και μοσχάρια, αλλά το μονοπάτι είναι ορατό και με τη βοήθεια της σήμανσης σύντομα καταλήγετε στο τέλος ενός χωματόδρομου που έρχεται από το χωριό Μίνα. Ακολουθείτε το χωματόδρομο για 1.100 μ. και φτάνετε  σε διχάλα (Δεξιά και κατηφορικά ο  χωματόδρομος καταλήγει μετά απο 4 χλμ. στο χωριό Μίνα).

Εμείς συνεχίζουμε το βάδισμα στην αριστερή διχάλα του χωματόδρομου ακολουθώντας τις πινακίδες με ελαφρά ανηφορική κλίση για 1 900 μ.

Φτάνουμε στη θέση «Σαρανταριά», όπου πλάτωμα με στέρνα και μεγάλη μουριά δεξιά μας, καθώς και στύλος με πινακίδες πορείας.

Επιλέγουμε την πορεία  προς το χωριό  Πολεμίτας,  δεξιά μας.

Ακολουθούμε για 650 μ. καταπράσινη πλαγιά σε κατηφορική πορεία κα, φτάνουμε σε οριοθετημένο καλντερίμι δεξιά μας όπου η αρχή σχετική πινακίδα. 

Κατηφορίζουμε και  μετά από 150 μ.

Η πορεία συνεχίζεται προς τ' αριστερά μας πάλι  δίπλα σε τοιχο ξερολιθιάς κα, μετά από 1.500 μ. Το καλντερίμι  καταλήγει στο τέρμα χωματόδρομου, στο χωριό Πολεμίτας.

Σημείωση:  Στο τέρμα του καλντεριμιού και  λίγο πριν από την είσοδο στα πρώτα σπίτια του χωριού, αριστερά σας υπάρχουν δυο βυζαντινοί ναοί, εξαιρετικής σημασίας.

Πρόκειται για τον Ταξιάρχη και, για τον Άγιο Νικόλαο.

Ακολουθεί  μια  μεγάλη επίπεδη έκταση με μαντριά, στέρνες βλάστηση και μοσχάρια, αλλά το μονοπάτι είναι ορατό και με τη βοήθεια της σήμανσης σύντομα καταλήγετε στο τέλος ενός χωματόδρομου που έρχεται από το χωριό Μίνα. Ακολουθείτε το χωματόδρομο για 1.100 μ. Και φτάνετε  σε διχάλα (Δεξιά και κατηφορικά ο  χωματόδρομος καταλήγει μετά αττο 4 χλμ. στο χωριό Μίνα). Εμείς συνεχίζουμε το βάδισμα στην αριστερή διχάλα του χωματόδρομου ακολουθώντας τις πινακίδες με ελαφρά ανηφορική κλίση για 1 900 μ.

Φτάνουμε στη θέση «Σαρανταριά», όπου πλάτωμα με στέρνα και μεγάλη μουριά δεξιά μας, καθώς και στύλος με πινακίδες πορείας Επιλέγουμε την πορεία  προς το χωριό  Πολεμίτας,  δεξιά μας.

Ακολουθούμε για 650 μ. καταπράσινη πλαγιά σε κατηφορική πορεία κα, φτάνουμε σε οριοθετημένο καλντερίμι δεξιά μας όπου η αρχή σχετική πινακίδα.  Κατηφορίζουμε και  μετά από 150 μ. Η πορεία συνεχίζεται προς τ' αριστερά μας πάλι  δίπλα σε τοιχο ξερολιθιάς κα, μετά από 1.500 μ. Το καλντερίμι  καταλήγει στο τέρμα χωματόδρομου, στο χωριό Πολεμίτας.

Σημείωση:  Στο τέρμα του καλντεριμιού και  λίγο πριν από την είσοδο στα πρώτα σπίτια του χωριού, αριστερά σας υπάρχουν δυο βυζαντινοί ναοί, εξαιρετικής σημασίας. Πρόκειται για τον Ταξιάρχη κα, για τον Άγιο Νικόλαο.

 

12/09/2011