Διαδρομή 8 : Θροκάλου - Δρυμός

 

 

Πρόσβαση - Γενική περιγραφή

Από τη θέση Θροκάλου το μονοπάτι συνεχίζει νότια, δια­σχίζει σχηματισμό βράχων και φτάνει στην αρχή μεγάλης λά­κας με τοίχο ξερολιθιάς. Εδώ σχηματίζεται διχάλα και έχουμε δύο επιλογές: α) ακολουθώντας το μονοπάτι προς τα δεξιά μας και βαδίζοντας στην πλαγιά προχωράμε προς Λάκκους, Σα­ρανταριά και Πολεμίτα ή Μίνα. β) επιλέγοντας το άνοιγμα του ξερολιθένιου τοίχου, διασχίζου­με τη λάκκα και καταλήγουμε σε Παλαιοχώρι και Δρυμό στην ανατολική πλευρά του βουνού.

Κατηφορίζουμε διασχίζοντας μακρόστενη λάκκα, στο τελείω­μα της οποίας συνεχίζουμε προς αριστερά μας ακολουθώντας τη μικρή ρεματιά που σχηματίζουν οι δυο πλαγιές. Η ρεματιά είναι γνωστή ως  Βαγιολάγκαδο και λίγο πριν το Δρυμό  χρειάζεται προσοχή, γιατί οι φερτές πέτρες σχηματίζουν σάρα από μικρά χαλίκια τα οποία  γλυστρούν και μπορεί να χάσουμε την ισσοροπία μας.

Μετά τη σάρα συναντάμε δεξιά μας την παράκαμψη προς το Παλαιοχώρι. Αξίζει την επίσκεψη για να δείτε έναν από τους τελευταίους μεγαλιθικούς ή παλαιομανιάτικους οικισμούς της Μάνης. Μετά την παράκαμψη το μονοπάτι συνεχίζει και καταλήγει στο χωριό Δρυμός.

 

12/09/2011