Διαδρομή 3: Ζούδα - Λάκα Αχράδα - Λάκα Άρμακα - Θροκάλου και α) Παλαιοχώρι–Δρυμός ή β) Δρύαλο

 

 

Πρόσβαση – Γενική- περιγραφή

 

Μετά το Φλομοχώρι με κατεύθυνση προς τη Zού­δα και αφού περάσουμε τη στροφή του δρόμου, συ­ναντάμε στην  ευθεία ένα εικονοστάσι. Εκεί είναι η αρχή του μονοπατιού, κα­θώς και οι πινακίδες σή­μανσης.

Δύσκολη ορειβα­τική διαδρομή διάσχισης, η οποία απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση ειδικά στο πρώτο τμήμα της δια­δρομής που είναι ανηφορι­κό και κακοτράχαλο.

Στην αρχή το μονοπάτι ανηφο­ρίζει ελαφρά σε πορεία σχεδόν παράλληλη με τον αυτοκινητόδρομο. Φτάνο­ντας στο ύψος που χαμηλότερα και αριστερά μας βρίσκονται τα σπίτια της  Ζούδας, συναντάμε μια διχάλα και στρίβουμε προς δεξιά, σύμφωνα και με την πινακίδα σήμανσης.

Το μονοπάτι ελίσσεται ανάμεσα σε χαμηλή βλάστηση μέχρι ένα επίπεδο τμήμα, όπου βρίσκεται η λάκα Αχράδα, με μα­ντριά και στέρνες. Διασχίζουμε την επίπεδη έκταση βαδίζοντας σε μονοπάτι που συνεχίζει την ανηφορική πορεία με κατεύ­θυνση το βράχινο σύμπλεγμα ψηλότερα στο διάσελο.

Από εκεί κατηφορίζουμε μέχρι τη λάκα του Άρμακα, όπου και πινακίδες κατεύθυνσης με δύο επιλογές. Αριστερά προς Θροκάλου (2ώ) και δεξιά προς λάκα Σαγγιά και Τριανταφυλλιά (3ώ).

Φτάνο­ντας στη θέση Θροκάλου, μπορείτε είτε να συνεχίσετε κατη­φορικά προς Παλαιοχώρι και Δρυμό (4ώ) είτε να ανηφορίστε προς τα μαντριά και να κατηφορίσετε μέσω χωματόδρομου προς το Δρύαλο (3ώ).

12/09/2011