Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Μπορείτε να κατεβάσετε την Α΄ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης, από εδώ.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την Β΄ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης, από εδώ.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ερωτηματολόγιο της Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης, από εδώ.

20/01/2012