Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Λογότυπο

 

Ταμείο Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο
Άξονα Προτεραιότητας: Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου
Προϋπολογισμός: 37.200,00€

Συνοπτική Περιγραφή:

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

 

Φωτογραφικό Υλικό:

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΣΗ

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ανατολικής Μάνης (17.06.2022)

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι της χώρας, καλείται από το Πράσινο Ταμείο να υποβάλει τις προτάσεις του και να συντάξει Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Το σχέδιο αυτό θα αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων διαφόρων χρήσεων (επιβατηγά, τουριστικά λεωφορεία, οχήματα ΕΔΧ- ΤΑΞΙ, οχήματα για την εξυπηρέτηση τροφοδοσίας, οχήματα εξυπηρέτησης ΑμεΑ, οχήματα μικροκινητικότητας κ.α.), εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Καθώς, στόχος κάθε μελέτης που αφορά στο κοινωνικό σύνολο θα πρέπει να είναι η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη διαμόρφωση πολιτικών, συνθήκη που επιτυγχάνεται συνδυαστικά μέσω και των διαδικασιών διαβούλευσης, είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της παρούσας μελέτης και για τη σύνταξη ενός βιώσιμου και λειτουργικού σχεδίου φόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων, μεταξύ άλλων, η εμπλοκή τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και των τοπικών αρχών και φορέων και υπηρεσιών του Δήμου και των σχετικών λοιπών τεχνοκρατών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, για μια ρεαλιστικότερη αναπτυξιακή στρατηγική, δημιουργήθηκε το παρόν ερωτηματολόγιο, που στόχο έχει την ευρεία ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων – προσώπων και τη συγκέντρωση των σχετικών απόψεων τους, με γνώμονα το κοινό συμφέρον και την ανάπτυξη προτάσεων που δύναται να καλύπτουν μεγάλο εύρος αναγκών, τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και χρηστικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.


________


Για όποιον επιθυμεί, η συμμετοχή του δύναται να είναι μεγαλύτερη, όπου πέραν της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου, μπορεί να λάβει πλήρη γνώση της ανάλυσης του πρώτου σταδίου της μελέτης, ανατρέχοντας στα παρακάτω παραδοτέα τεύχη και να αποστείλει αναλυτικά σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις στο σχετικό email (sfio.dimou.anatolikis.manis@gmail.com) επικοινωνίας, μέχρι τις 25 Ιουνίου 2022.


https://www.anatolikimani.gov.gr/news/prasino-tameio/sfho.html


Η μετάβαση στην ιστοσελίδα του ερωτηματολογίου είναι διαθέσιμη από το παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbpP9EnucVQFTPEVFZY0yqsmdI4kcsYOghcy5REKjUE3O7Yw/viewform?usp=sf_link


Για λόγους ευκολίας μπορείτε να σκανάρετε μέσω το κινητού σας το παρακάτω QR-code και να μεταβείτε απευθείας στην ιστοσελίδα του ερωτηματολογίου:


 QR

Η διαδικασία της συμμετοχής κρίνεται ως σημαντική και απαραίτητη, καθώς οι απαντήσεις και οι παρατηρήσεις - σχόλια που θα δοθούν, θα καταγραφούν και θα μελετηθούν, ώστε να αξιοποιηθούν για την τελική διαμόρφωση της πρότασης χωροθέτησης των σημείων του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που αφορούν στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

07/04/2022